Coccinelle Online - Coccinelle
Winkeltas
 
Uw winkelwagen is leeg.
Vul hem met producten.

Coccinelle Online

Privacyverklaring

Coccinelle Online B.V. | www.coccinellefashion.be
Stationsplein 45, B7.052 | info@coccinelle.nl
3013 AK Rotterdam | KVK 62852248


1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Privacy?

Coccinelle neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Wij doen heel erg ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.
In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Coccinelle in deze een zogenaamde: verantwoordelijke.


  2. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Persoonsgegevens die je verstrekt via de live chatfunctie;
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het contact
  • Locatiegegevens
  • Gegegevens over je activiteiten op onze website
  • IP-adres (geanonimiseerd)
  • Internetbrowser en apparaat type

  3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Minderjarigen

  Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. Coccinelle kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

  Neem contact op als wij iets fout hebben gedaan.

  Als u er van overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@coccinelle.nl. Wij zullen dan deze informatie onmiddelijk verwijderen.


  4. Waarom en hoelang we gegevens nodig hebben

  Coccinelle verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • U onze nieuwsbrief toe te sturen, wanneer u hierom heeft gevraagd;

  Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG regelmatig onze e-mailnieuwsbrief op basis van uw toestemming te sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw emailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring.

  • U de mogelijkheid geven om een account op onze website aan te maken;
  • De door u bestelde producten af te leveren op het juiste adres;
  • U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en tot slot;
  • Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren.

  Hoelang we gegevens bewaren

  Coccinelle zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waardoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via info@coccinelle.nl.


  5. Verwerking door derden

  Geen verkoop!

  Coccinelle verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Coccinelle blijft verwerkingsverantwoordelijk.

  Trusted Shops

  Coccinelle gebruikt Trusted Shops om uw de kans te geven een beoordeling te schrijven over Coccinelle. De gegevens die hier worden achtergelaten worden op een goede en veilige manier verwerkt, Trusted Shops maakt gebruik van een beveiligde verbinding.

  Betaalmethoden

  Coccinelle maakt gebruik van verschillende betaalmethoden zoals iDeal, Klarna, Visa Mastercard, Paypal, GiroPay, SOFORT Banking en Mister Cash. Betalen via deze methoden is veilig en wordt gedaan over een beveiligde verbinding. De persoonsgegevens die u hier achterlaat worden op een correcte en veilige wijze verwerkt.


  6. In kaart brengen websitebezoek

  Cookies

  Coccinelle maakt gebruik van verschillende soorten cookies, die verder in onze cookieverklaring worden weergegeven en uitgelegd;

  • Functionele cookies: Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Zo kunnen bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en dienstverlening via de website optimaliseren.
  • Analytische cookies van derden: Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken van Google Analytics.
  • Tracking cookies: Deze cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.

  Wat als u niet van cookies houdt

  U kunt cookies uitschakelen door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als u hierbij hulp wilt dan mag u altijd contact met ons opnemen. Kijk voor dat u contact met ons opneemt eerst in de helpfunctie van uw browser.


  7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Rechten

  U heeft het recht om:

  • Uw persoonsgegevens in te zien;
  • Een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
  • Een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
  • Verwijdering van uw gegevens aan te vragen;
  • Uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders en,
  • Een klacht in te dienen zoals verder beschreven in artikel 8.


  Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Coccinelle hebben, stuur dan een verzoek naar info@coccinelle.nl.

  Coccinelle wilt er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt Coccinelle u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
  Coccinelle zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


  8. Klachtrecht

  Interne behandeling

  Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan helpt Coccinelle u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@coccinelle.nl

  Autoriteit Persoonsgegevens

  Op grond van de Algemene Verordening Persoonsbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autorieit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vind u op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.


  9. Beveiliging van communicatie door SSL-Encryptie

  SSL

  Om u als website bezoeker te beschermen gebruikt Coccinelle veilige coderingstechnologieen. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn

  Hoe herkent u de beveiliging?

  Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit zelf controleren en herkennen. Wanneer u een versleutelde gedeelte van onze site bent, ziet u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.


  10. Beveiliging en Versie

  Wij nemen het echt serieus

  Coccinelle neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@coccinelle.nl.